Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022

Gösterim: 433

Etik Kurul Başvuru Prosedürü

Başvurular Hakkında

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın son çarşamba günü toplanmaktadır. Her toplantıdan 1 (bir) hafta öncesi mesai bitimine kadar olan başvurular aynı ay içerisindeki toplantıda değerlendirmeye alınacaktır. Her toplantıda en fazla 10 (on) dosya değerlendirmeye alınacaktır. Dosya sayısı fazla olduğu takdirde başvuru dosyası bir sonraki toplantıda değerlendirmeye alınacaktır. Aynı toplantıda her bir araştırmacının en fazla 2 çalışması değerlendirmeye alınacaktır.

 

Başvuru formları ıslak imzalı olarak, başvuru dosyasına etik kurul e-posta adresine bilgilerin mail atıldığını gösterir ekrarn çıktısında eklenmiş ve tüm belgelerin 1 adet CD' ye yazılmış sekilde, başvuru dosyasını Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu sekreteri Taner Baytemur’ a teslim edilecektir. Ayrıca PDF veya World formatındaki dosyaların tipetik@bandirma.edu.tr adresine e-posta olarak yollanması gerekmektedir. Dosyaları hazırlarken yazım ve imla kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir. PDF veya World dosyaları bilgisayar ortamında hazırlanmalı, tarayıcıdan geçirilmemelidir.

NOT: COVID-19 ile ilgili çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan komisyonda onay belgesininde ilk başvuru dosyasında ayrıca dosyaya eklenmesi ve e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Bakanlık onayı alınmamış başvurular işleme alınmayacaktır. 

 

İyi klinik uygulamaları 2.53 yönergesi gereğince klinik araştırmaların yapılabilmesi için tıp doktoru/diş hekiminin sorumlu araştırıcı olarak sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Girişimsel olmayan çalışmalar için etik kurulumuzun Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi geçerlidir.

 

Başvuru dosyasına cihaz çalışması söz konusu ise CE Belgesinin mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

 

Etik kurul, yapılan başvurularda gerektiğinde araştırmacılardan ayrıntılı bilgi ve düzeltme isteme, sunum talep etme hakkına sahiptir. Etik kurul, araştırmaların izlenmesi ve takibi ile de yükümlüdür. Bu sebeple etik kurul onayı alındıktan sonra araştırmanın yürütülmesi sürecinde belirtilen araştırma koşullarında değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin (kurum izinlerinin sonuçları, araştırmacı eklenmesi / çıkarılması, araştırmanın tamamlanması / tamamlanamaması vb. konularda) bir dilekçe ile sorumlu araştırmacılar tarafından etik kurula bildirilmesi zorunludur.

 

Etik kurula yapılacak başvurularda sorumlu araştırmacının Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi dışından bir araştırmacı olması durumunda başvuru ücreti alınmaktadır. Kurum dışı başvurular için başvuru ve değerlendirme ücreti 1000 TL’dir. Ücretin yatırıldığına dair dekont başvuru dosyasına eklenmelidir.

 

Ücretin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

Hesap Sahibi: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

IBAN NO: TR600001000048872811395036  (T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi)                            

Not: Teslim edilen dekontta açıklama kısmında başvuru sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, Çalışmanın başlığı (birden fazla başvuru var ise zorunludur) ve “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’ nun kısaltarak (BANU-KAEK) Başvurusu Değerlendirme Ücreti” ibaresinin yer alması zorunludur.

 

Revizyon başvurusu hazırlanırken;